Wat doen wij?

Begeleiding bij verandering
GlobalTouch begeleidt organisatorische en menselijke veranderingsprocessen via interim- en projectmanagement. Het doel is snel resultaat te behalen, waarbij de inhoud belangrijk is, maar de belangen van medewerkers en klanten voorop staan. De opdracht voor een veranderingstraject komt van het management, maar GlobalTouch start het veranderproces vanaf de werkvloer. Zo krijgen we mensen in beweging en kunnen we ze motiveren en enthousiasmeren. Juist als medewerkers verandering beschouwen als iets van henzelf, ontstaat draagvlak en daarmee duurzaamheid. Tevens is GlobalTouch sterk in het coachen van individuen en/of het hele team. Intervisie kan hier een onderdeel van zijn.

Niet vanuit de baas, maar vanuit de basis
GlobalTouch kijkt kritisch naar de opdrachtgever, organisatie en medewerkers en verwacht omgekeerd dat zij dat ook doen naar ons. Wij zijn dus geen verlengstuk van de leiding. Het resultaat van eenzijdig opgelegde veranderingen is gemiddeld binnen vier weken alweer verdwenen. Om duurzaam resultaat te behalen, kijkt GlobalTouch liever eerst naar de kern en vervolgens naar alle lagen binnen een organisatie. Ook de lange termijn en alternatieven komen aan bod. Pas als deze basis helder is, gaan we aan de slag. Altijd in overleg en vooral in samenwerking met alle betrokkenen om samen het beoogde resultaat te behalen. Goede communicatie is daarbij onontbeerlijk. Vanaf dag één houden we iedereen daarom op de hoogte over de status. Transparant en zonder geheimen.

Enkele feiten op een rij:

Doel- en referentiegroep:
Zorginstellingen die te maken krijgen met, of zich zorgen maken over, bezuinigingen vanuit de overheid, digitalisering van werkprocessen, behoud van efficiëntie én kwaliteit, fusies, toegenomen concurrentie, kwaliteitssystemen (vereiste keurmerken) en het nieuwe werken en andere actuele werkwijzen.
Non-profit organisaties zoals scholen en gemeente-instellingen die te maken hebben met ingrijpende veranderingsprocessen.

Vertrouw op onze kernwaarden:
Resultaat – het effectief uitvoeren van de opdracht binnen de gestelde randvoorwaarden; de visie van de opdrachtgever vertalen naar een effectief resultaat.
Betrokken – vanuit het hart de opdracht uitvoeren, met oog voor details, pijnpunten en oud zeer.
Duurzaam – draagvlak creëren om een langdurig resultaat te bereiken.

Wat mag u verwachten?

Een onderscheidende combinatie van:
– Aantoonbare kennis, kunde en ervaring.
– Prettige samenwerking.
– Daadkracht en snel resultaat.

Ervaring en expertise:
– Meer dan 10 jaar ervaring op managementniveau in de zorg.
– Begeleiding van veranderingsprocessen in de zorg.
– Coachen van individuen en teams.
– Opleidingen: Maatschappelijk werk, competentiegericht coachen, VO-management, Master begeleidingskunde (Human & Organizational Behavior), interne auditor HKZ.
– Kennisnetwerk – de juiste kennis (eventueel uit externe bron) op de juiste plaats op het juiste moment.

U kunt GlobalTouch inzetten voor ondersteuning en begeleiding bij:
– Aansturing van veranderingsprocessen.
– Projectmanagement.
– Leiding geven (lijnmanagement) met eindverantwoordelijkheid.
– Optimalisering van primaire en logistieke processen.
– Verbetering van de bedrijfsmatige aansturing van de organisatie.
– Inzet van techniek, zoals ICT en internet, voor verbetering van de efficiëntie en klantrelaties.